Definitions Found:

BURRAMUNDI, (Native Australian) any of several Australian river-fish also BARRAMUNDA, BARRAMUNDI