Pomoc krzyżówkowicza

Wyszukiwanie:

Wyszukiwać możesz wypełniając jedno lub dwa pola. Im więcej słów wpiszesz w pierwsze pole, tym bardziej dokładne hasła zostaną odnalezione. Znaki interpunkcyjne przy wyszukiwaniu są ignorowane. Ważne są całe słowa.

Pole hasło w krzyżówce służy do okrojenia wyników wyszukiwania. Używając go określasz ilość liter szukanego hasła oraz możesz spisac znane litery.

Definicja do krzyżówki

Wpisz szukane hasło w pole definicja do krzyżówki. Dla ułatwienia wyszukiwania ignorujemy znaki interpunkcyjne, wielkość liter jak i kolejność wpisywanych wyrazów.

Hasło w krzyżówce

Do pola hasło w krzyżówce wpisz znane litery lub spację jeśli nie wiesz jeszcze jaka litera powinna znaleźć się w tym miejscu. Ilość znaków pola hasło w krzyżówce określa długość szukanego hasła w krzyżówce. Odstępy miedzy wyrazami są ignorowane.

Przykłady:

Kliknij poniżej w wybrany przykład